• Сравни

  • Филтър

  • Промоции

  • Последно разгледани

   Няма открити резултати
  • Станете фен

   • HP сервизи

    Гаранционна подръжка
             
    HP осигурява в цял свят гаранция за всички* свои продукти. (* с изключение на продуктите,     закупени в САЩ, както и в някои други случаи). Стандартната гаранция зависи от продукта и варира от една година до целия жизнен цикъл на продукта. Гаранционният сервиз е съобразен с предназначението на продукта, например продуктите от висок клас, предназначени за критични приложения, каквито са моделите NetServer, имат по-високо ниво на поддръжка - гаранционна поддръжка на място. В допълнение НР осигурява на своите клиенти възможността срещу заплащане да продължат срока на гаранционната поддръжка, например чрез т.нар. "HP Care Pack", който включва удължаване на гаранционния период (с една или две години) и/или повишаване на нивото на поддръжка.
             
    Извънредни услуги
             
    НР предлага на своите клиенти, които имат договор за поддръжка, услуги, излизащи извън обсега на стандартната гаранционна поддръжка и предназначени да удовлетворят специфични потребителски потребности. НР осигурява време за реакция в рамките на 4 часа за територията на страната и 2 часа - за София, с гаранция за отстраняване на проблема 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Такова ниво на поддръжка се изисква при критични инсталации и в някои случаи не е необходимо, затова ние предлагаме по-ниско ниво на сервизно обслужване (например 6 часа време за реакция, само в работни дни, 5 или 6 дни в седмицата, и т.н.).
             
    Технически център Хюлет-Пакард
             
    За гаранционна и извънгаранционна поддръжка на hp и Compaq компютри и периферия клиентите могат да се обръщат към Технически център Хюлет-Пакард. Това е първият по рода си проект в световната практика на компанията. Чрез създаването му Хюлет-Пакард България има по-голям контрол върху техническата поддръжка на персонални компютри и периферия с марките hp и Compaq. Клиентите получават отлични услуги и консултации на "едно гише", като по този начин техническата поддръжка на hp и Compaq устройства отнема значително по-малко време. Центърът насочва приетите устройства към вече изградената, обучена и сертифицирана от Хюлет-Пакард сервизна структурa. За всеки конкретен случай се избира най-ефективното решение, така че услугата да бъде извършена качествено и в най-кратки срокове. Специалисти в Техническия център диагностицират готовите устройства. Така Хюлет-Пакард България гарантира напълно ефективната поддръжка на продуктите на компанията, като в същото време запазва интересите на своите сервизни партньори.
             
    Authorized Delivery Partners  
    Оторизирани сервизни партньори  
             
     Поддръжката на продуктите на Hewlett-Packard се извършва от компании, сертифицирани от HP като ADP (Authorized Delivery Partners). Тези компании имат правото и задължението да извършват гаранционни ремонти на HP продукти, за които са сертифицирани*.
             
    *Моля предварително да се свържете с избрания от Вас партньор, за да проверите дали е сертифициран да извършва поддръжка на продукта, който Ви интересува.
             
    Град Компания Адрес Телефон Факс
    Благоевград Stemo Ltd бул. "Кирил и Методий" 21 073/ 882480 073/ 882481
    Бургас CNsys PLC ул. "Л. Каравелов" 17 056/ 811896 056/ 811923
    Бургас Lirex BG Ltd ул. "Оборище" 80 056/ 811 902 056/ 811 650
    Бургас Stemo Ltd ул. Адам Мицкевич 5 056/ 843592 056/ 530414
    Бургас Paraflow Communications Ltd. ул. Успенска 8, ет.2, офис 13 056/ 840197 056/ 840197
    Варна CNsys PLC ул. "Княз Борис I" 105 052/ 614418 052/ 614419
    Варна Lirex BG Ltd ул. "Л. Каравелов" 26 052/ 681 881 052/ 681 880
    Варна Stemo Ltd бул . Отец Паисий 42 052/ 600662 052/ 603968
    Варна Paraflow Communications Ltd. жк. Чайка, бл.128 052/ 321997 052/ 321997
    Велико Търново CNsys PLC ул. "Велчо Джамджията" 1 062/ 602404 062/ 602505
    Видин CNsys PLC ул. "Цар Александър II" 87 094/ 600410 094/ 601816
    Габрово Lirex BG Ltd  ул. „Емануил Манолов" №13 066/ 804 662   066/ 804 667
    Габрово Stemo Ltd ул. "Николаевска" 41 066/ 822452 066/ 800453
    Девня Lirex BG Ltd. Промишлена зона 0519/ 95959  
    Козлодуй CNsys PLC ул. "Освободител" 16 0973/ 83435 0973/ 83435
    Козлодуй Stemo Ltd АЕЦ Козлодуй 0973/ 72826  
    Козлодуй Lirex BG Ltd Бл. 62, вх.А, ап.4 0973/ 80 407  
    Плевен Stemo Ltd бул . Русе 6 064/ 802378 064/ 802581
    Пловдив CNsys PLC бул. "Цар Борис III Обединител" 67 032/ 637863 032/ 637864
    Пловдив Lirex BG Ltd ул. "Петко Каравелов" 36 032/ 622 618 032/ 622 618
    Пловдив Stemo Ltd бул . Цар Борис III Обединител " 22 032/ 969229 032/ 969101
    Русе CNsys PLC ул. "Църковна независимост" 27 082/ 823256 082/ 823297
    Русе Stemo Ltd ул. Ангел Кънчев 38 082/ 874924 082/ 834018
    Русе Lirex BG Ltd ул. "Хан Крум", № 6, вх. "В", ап.2 082/ 877 092 082/ 877 092
    Севлиево Lirex BG Ltd. ул. „В. Левски” №2, ет.2 0675/ 3 54 90 0675/ 3 54 64
    София НР Технически център Бизнес Парк София, бл. 2 02/ 489 9562 02/ 489 9599
    София CNsys PLC ул. "Лерин" 44-46 02/ 9 583 600 02/ 9 583 036
    София Lirex BG Ltd жк Младост 3, бл.302, вх.4 02/ 9 691 660, 02/ 9 691 691 02/ 9 743 095
    София Stemo Ltd бул. Никола Вапцаров, Експо 2000 02 / 8 162 363 02 / 8 162 360
    София Paraflow Communications Ltd. ул. Димитър Хаджикоцев 52-54 02/ 960 4222 02/ 960 4218
    Стара Загора CNsys PLC ул. "св. Отец Паисий" 92  042/ 623216 042/ 623215
    Стара Загора Lirex BG Ltd ул. "Кольо Ганчев" № 54 042/ 621 114 042/ 621 114
    Стара Загора Stemo Ltd ул. Ген. Гурко 61 042/ 605218 042/ 600219
    Стара Загора Paraflow Communications Ltd. бул. Славянски 45, ет. 3 042/ 605350 042/ 605350
    Троян Lirex BG Ltd ул. "Генерал Карцов" 212 0670/ 624 52 0670/ 6 24 52
    Поддръжката на всички продуктите на НР в България се осигурява от ADP - Authorized Delivery Partners, фирми бизнес партньори на НР, които разполагат с необходимите възможности и ресурси да извършват поддръжката. Всички тези фирми са сертифицирани от НР и в тях работят квалифицирани сервизни инженери, обучени и сертифицирани в съответствие със стандартите на НР, имат достатъчна складова база от резервни части и достъп до техническата информация, както и до ресурсите и експертната база на НР. Тези фирми имат правата и задълженията да осигуряват гаранционен ремонт на продуктите на НР (за което са сертифицирани от НР). На договорна основа и с подкрепата на НР те осигуряват поддръжка на специални клиенти на НР. Шестте фирми със статут ADP (разполагат с офиси във всички големи градове на страната, така че покриват изцяло територията на България. Сервизните инженери преминават през сертификационните тестове на НР и много от тях са квалифицирани за повече от една продуктова фамилия. Броят на сертифицираните сервизни инженери е над 50, а сертификатите, които те са придобили, са повече от 250. Фирмите и НР продължават да развиват качеството на сервизното обслужване посредством повишаване на квалификацията на тези инженери чрез постоянно допълнително обучение и сертифициране на повече специалисти.
             
    Call Center
             
    За нуждите на сложни проекти, в които участват съвместно различни компании, реализирани на широка територия и с разнообразно оборудване, е създаден Call Center, който осигурява безпроблемна поддръжка и една входна точка за всички клиентски обаждания. Това улеснява процедурата за клиентите и осигурява по-добро проследяване на заявките за поддръжка. НР разполага със собствен склад за поддръжка на системи, обслужващи критични приложения.  
  • Онлайн магазин от exsitee