• Сравни

  • Филтър

  • Промоции

  • Последно разгледани

   Няма открити резултати
  • Станете фен

   • OPTOMA сервизи

    За контакти:

    COMPUTER 2000 България
    София 1574
    бул. Шипченски проход 63
    Tel.: +359-2 /439 2017
    Tel.: +359-2 /439 2018
    Fax: +359-2 /439 2028
    Web page: www.computer2000.bg
    E-Mail: service@computer2000.bg
     
    Професионална техническа поддръжка и сервиз
     

    Сервизният център на КОМПЮТЪР 2000 България извършва гаранционната поддръжка на техниката, продавана от фирмата, както и ремонт на компютърна техника и периферия по приложената ценова листа.


    ВАЖНО ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ !


    Сервизът на КОМПЮТЪР 2000 България приема само на място продукти за гаранционно обслужване, при отказ на устройствата в рамките на гаранционния срок, когато са спазени следните условия:
    - Устройствата да са добре опаковани и обезопасени при транспорта. Електронните модули да са задължително в антистатични пликове;
    - Модулите да са добре почистени от прах, а процесорите от термопроводящата паста;
    - Да са приложени оригиналните аксесоари на устройството- захранващи блокове, компактдискове с драйвери и софтуер, съпровождаща документация;
    - Да е приложена оригинална гаранционна карта, на която е отбелязан серийният номер на съответното устройство.

    Не се приемат за гаранционно обслужване модули, които не отговарят на горните условия, с нарушени пломби или гаранционни лепенки, такива при които е правен опит за ремонт, демонтаж, модификация или адаптация, използвани по предназначение различно от това посочено в съпровождащата документация, използвани в рамките на гаранционния срок с неоригинални или рециклирани консумативи, повреди причинени по вина на клиента, както и условията посочени в гаранционната карта.

     
     
    КОМПЮТЪР 2000 България не поема отговорност за модули непотърсени в 45 дневен срок.
  • Онлайн магазин от exsitee